Een fietsbel is een meestal kleine bel die op een fietsstuur gemonteerd wordt. Het doel van de fietsbel is het waarschuwen van medeverkeersdeelnemers bij gevaar. Een fiets maakt zelf bijna geen geluid en kan daardoor gemakkelijk over het hoofd worden gezien.
Een fietsbel moet in Nederland hoorbaar zijn tot op 20 meter afstand. Sinds 1906 is het hebben van een fietsbel wettelijk verplicht. De fietsbel is meestal links op het stuur gemonteerd, daar waar vroeger een toeter in plaats van een bel zat. Zo kon men nog met de dominante hand blijven sturen.
Er zijn verschillende soorten fietsbellen met verschillende geluiden. Sommige fietsbellen maken een rinkelend geluid, andere weer een ding-dong geluid.